Information

Vi vidtar åtgärder gällande Coronaviruset

Vi tar spridningen av coronaviruset på allvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande viruset. Nedan kan du se vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit på vårat center, och vad du som besökare kan tänka på.

  • Vi har ökat städfrekvensen och finjusterat städrutinerna. Vi kommer att rengöra områden som ofta är i kontakt med händer (ex. dörrhandtag, kranar, tvålbehållare mm) extra noga.
  • Handsprit har ställts fram på olika ställen i vårt center.
  • Alla anställda som har besökt områden som utsatts för coronaviruset kommer inte att komma tillbaka till jobbet kommande två veckor efter att de kommit hem från sin resa.

Vad kan du som besökare tänka på?

  • Om du, eller en närstående, har vistats i områden som av utrikesdepartementet bedöms vara en hög risk (tex Kina, Iran, Norra Italien & Sydkorea) vill vi helst att ni undviker besök hos oss i 2 veckor efter din hemkomst.
  • Undvik besök om du känner förkylningssymtom, speciellt om du har hosta. Detta är alltid en bra riktlinje, men speciellt viktigt just nu.

Allmänna råd

  • Tvätta händerna ofta med tvål & vatten, t ex efter kontakt med andra människor.
  • Använd handsprit som komplement till handtvätt.
  • Försök att undvik händer i ansiktet eller fingrar i munnen.
  • Undvik att hälsa genom att ta i hand.
  • Stanna hemma om du är sjuk.

Om du känner dig frisk är du välkommen att besöka oss precis som vanligt! Men kom ihåg att god hygien är ännu viktigare än tidigare.