Laser arena

Boka laser arena

Explorias laservapen och strålar är godkända av NRPA och helt ofarliga. Det är viktigt för oss på Exploria att poängtera att det aldrig är någon som sätts i fara och att lasrarna är av en klass som inte utsätter ögonen för mycket ljus.

1. Välj antal deltagare

2. Välj datum

4. Välj matmeny

5. Valbara tillägg