Gokart

Boka gokart

Minimum 145 cm och 15 års ålder krävs för att få köra gokart.

1. Välj antal bilar

2. Välj datum

4. Välj matmeny

5. Valbara tillägg